Amdanom Ni

Wedi hir a hwyr, mae drysau Neuadd Ogwen ym Methesda bron iawn ac ail-agor. Mae dros dwy flynedd bellach ers i gwmni Tabernacl lwyddo i sicrhau cyllid grant i adnewyddu’r neuadd, a dechreuwyd ar y gwaith o’r diwedd nol yn Ionawr eleni. Erbyn hyn, mae’r adeiladwyr bron iawn a tharo’r hoelen olaf, ac mae rhaglen o weithgareddau wedi ei threfnu ar gyfer mis agoriad y neuadd ym mis Awst. Ymlaen a ni!

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com