Bar/Bwyd

Cynnyrch lleol gyda themâu bwyd a diod leol a rhyngwladol. Mae bar trwyddedig gyda cwrw, gwinoedd ac amriwiol ddiodydd.

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com