BAND PRES LLAREGGUB, SUNDANCE KID, GWILYM

Friday 23 March
7:00 pm

BAND PRES LLAREGGUB, SUNDANCE KID, GWILYM

Pres am Bres presents

Band Pres Llareggub
Sundance Kid
Gwilym

23.3.2018
19:00

Tocynnau deryn buan £10 hyd nes y 1af o Fawrth, £12 ar ol hyny/ Early bird tickets £10 until 1st March, £12 onwards

Tocynnau ar gael yn siop Awen Menai, Palas Print, Cwpwrdd Cornel, Siop Ogwen a drwy www.neuaddogwen.com
Elw tuag at taith Seindorf Ieuenctic Beaumaris i Bencampwriaeth Pres Ewrop

Gyda nifer o eulodau Band Pres Llareggub yn gyn chwareuwyr i Fand Ieuenctid Beaumaris, mae nhw yn falch iawn i gefnogi’r criw ifanc yn eu ymgyrch i godi arian tuag at eu taith i gystadlu yn Pencampwriaeth Bandiau Pres Ewrop yn Utrecht, Iseldiroedd.


£10.00


As we try to keep the cost of your ticket purchases as low as possible, we do not print and send physical tickets through the post. This is to keep costs down and to allow us not to charge an administration fee. When arriving at the Neuadd, please ensure that you have your ID (Driving Licence, Debit/Credit Card that was used for the purchase) and your PayPal receipt to hand. Thank you for your co-operation and support.

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com