Drama DIM BYD YNNI

Wednesday 04 October
7:30 pm

Drama DIM BYD YNNI

Theatr Bara Caws

yn cyflwyno

Dim Byd Ynni

(neu Dirgelwch Plas Dolbythwyrdd)

gan Emlyn Gomer

Beth yw cyfrinach Syr Felix ap Llywarch? Faint o ledi yw Angela? Beth ddaeth â Dylan Tudur nôl i’r Plas? Faint o actores yw Candi Mêl? Beth yn union mae Geriach y bwtler yn ei wybod? Faint o ddihiryn yw Malcom Leech? Bywyd pwy sydd mewn perygl, a pham? A, gall yr Arolygydd Carnben ddatrys pob dirgelwch cyn ei bod yn rhy hwyr?

Ffars i’r teulu cyfan.

Cast: Rhian Blythe, Iwan John, Maldwyn John, John Glyn Owen, Christine Pritchard, Dyfan Roberts

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd


Bookings are closed for this event.

As we try to keep the cost of your ticket purchases as low as possible, we do not print and send physical tickets through the post. This is to keep costs down and to allow us not to charge an administration fee. When arriving at the Neuadd, please ensure that you have your ID (Driving Licence, Debit/Credit Card that was used for the purchase) and your PayPal receipt to hand. Thank you for your co-operation and support.

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com