Drama MWGSI by Manon Steffan Ros

Tuesday 14 November
7:30 pm

Drama MWGSI by Manon Steffan Ros

Drama creulon o onest am fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

O’dd o’n mynd i fod yn epic.
O’n i’n ferch 18 oed gyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio.
Yna bang!
Dim ‘duty free, pis-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya shit eto.

Yn seiliedig ar stori wir, dyma ddrama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.
Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi’n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yN ffigwr trasig.
Mae’r cynhyrchiad wedi ei selio ar flog didwyll Megan Davies (www.mwgsi.com), oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.
Mae’r tensiwn rhwng Mwgsi a’i ffrindiau, ei theulu a hi ei hun yn cynnig darn o theatr llawn hiwmor tywyll sy’n mynnu ein bod ni fel cynulleidfa, o bob oed, yn dod wyneb yn wyneb hefo’n dyfodol ansicr ni’n hunain.


Bookings are closed for this event.

As we try to keep the cost of your ticket purchases as low as possible, we do not print and send physical tickets through the post. This is to keep costs down and to allow us not to charge an administration fee. When arriving at the Neuadd, please ensure that you have your ID (Driving Licence, Debit/Credit Card that was used for the purchase) and your PayPal receipt to hand. Thank you for your co-operation and support.

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com