Hwyl i’r teulu cyfan gyda ‘WELSH WRESTLING’

Dydd Gwener 16 Chwefror
6:30 pm

Hwyl i'r teulu cyfan gyda 'WELSH WRESTLING'

Hwyl y Wreslo i’r teulu cyfan gan ‘Welsh Wrestling’.

Drŵs 6.30pm, Dechrau 7pm

Rydych wedi ei weld ar y teledu, yn awr byddwch yn dyst i’r cyffro, y brwydro ac
ymladd arwrol a chorfforol y ‘Welsh Wrestling’
wrth iddyn nhw ymuno a ni am noson o hwyl ac
adloniant addas ar gyfer y teulu cyfan!

Dewch i weld y sêr rhyngwladol gorau yn brwydro!!


This event is fully booked.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com