ADERYN RHIANNON : Dylan Thomas – Canrif Americanaidd / American Century

Dydd Sadwrn 20 Mai
7:00 pm

ADERYN RHIANNON : Dylan Thomas - Canrif Americanaidd / American Century

Math newydd o adloniant addysgol lle mae’r ystafell ddarlithio yn cyfarfod clwb jazz a morffio mewn i hip hop. Yn cynnwys nifer o sêr diwylliannol Cymru: arbenigwyr ar waith ac etifeddiaeth Dylan Thomas, Yr Athro Daniel G. Williams; y beirdd Aneirin Karadog (Prifardd Eisteddfod 2016), Martin Daws (Awdur Pobl Ifanc Cymru 2013-16) a Zaru Jonson (Ail yn Gowobr John Tripp); gyda cherddoriaeth gan chwaeruwr Bâs Dwbl Huw V. Williams (Enillydd Gwobr Yamaha) ac arwr Beatfocio Cymru Mr Phormula.

A new style of Edutainment where the lecture room meets a jazz club and morphs into a hip hop cypher. Featuring an all star cast of Welsh counter culturalists: leading authority on the work and legacy of Dylan Thomas, Professor Daniel G. Williams; poets Aneirin Karadog (Prifardd o’r Eisteddfod 2016), Martin Daws (Young People’s Laureate for Wales 2013-16) and Zaru Jonson (John Tripp Award Runner Up); with music by Double Bassist Huw V. Williams (Yamaha Prize Winner) and UK Beatbox Star Mr Phormula.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com