Afanc Tachwedd: MR HUW, DAU CEFN

Dydd Gwener 25 Tachwedd
8:00 pm

Afanc Tachwedd: MR HUW, DAU CEFN

Gig lansio albym newydd Mr Huw, ‘Gwna Dy Feddwl I Lawr’ Gyda chefnogaeth gan Dau Cefn. Bydd copiau CD unigryw, nifer cyfyngedig wedi eu gwneud o waith llaw ar werth ar y noson. I gyd wedi eu rhifo gyda llaw ysgrifen a chloriau gwahanol wedi eu dylunio a chynhyrchu gan Mr Huw.

Mr Huw 'Gwna Dy Feddwl I Lawr' album launch + support from Dau Cefn. Ltd edition, hand written, numbered CD copies of the album will be on sale. Each with hand made artwork from Mr Huw.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com