Arddangosfa Gelf BRYAN GRIFFITHS Art Exhibition

Dydd Gwener 31 Mawrth
7:00 pm

Arddangosfa Gelf  BRYAN GRIFFITHS Art Exhibition

Mae croeso i bawb Nos Wener ddod draw i’r Neuadd i Agoriad Swyddogol Arddangosfa Gelf Bryan Griffiths. Mae Bryan Griffiths yn arlunydd lleol o Fethesda, gyda chysylltiadau teuluol yn Bala. Mae ei waith i wneud a chymuned, wrth edrych ar y thema o safbwyntiau agos a phell. Mae gwaith Bryan argael i’w brynnu.

All are welcome to the Official Opening of Bryan Griffiths Art Exhibition this Friday. Bryan Griffiths is a local artist from Bethesda, with family connections in Bala. His work concerns with different aspects of community, by working from close and distant viewpoints. All his work is for sale.


I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com