BAND PRES LLAREGGUB, CANDELAS, YR EIRA

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr
7:30 pm

BAND PRES LLAREGGUB, CANDELAS, YR EIRA

BAND PRES LLAREGGUB (gyda/feat. Mr Phormula + guests)
CANDELAS
YR EIRA
ALFFA

/////

BAND PRES LLAREGGUB BRASS BAND

Band pres o lechweddi llwyd a llwchlyd gogledd Cymru sydd yn perfformio cymysgedd lliwgar o Hip Hop a dawns electronaidd gydag sain unigryw y band pres traddodiadol.

Gan gadw gafael a thraddodiadau ei cyn-dadau, cawn y band yn torri confensiwn i gyflwyno sŵn llawer mwy diddorol na unrhyw ‘guitar band’. Ynghyd ag elfennau o Hip Hop, Drum’n’Bass, emynau Cymreig, anthemau adnabyddus a llond bwced o ddawn athrylithgar y cerddorion, mae’n hawdd dychmygu eich bod yng nghanol Mardi Gras yn New Orleans ac byddwch siŵr o brofi rhywbeth newydd yn y perfformiadau byw!

Owing to the age-old tradition of brass bands from the slate mining villages of North Wales’, Llareggub Brass Band ascend from the ashes of the past and bring with them an immense dose of heavy brass! Their music invokes the sumptuous flavours of New Orleans marching bands, together with Bronx-inspired Hip Hop and Welsh language pop music!

Formed in 2015, the band has already released two albums and a 4-track EP and are quickly making their mark as Wales’ best live (brass) act. Their live sets often feature guest vocals by the likes of Mr Phormula (Welsh Beatboxing Champion), Lisa Jên (9Bach), and Alys Williams (BBC’s The Voice).
///

CANDELAS

Un o fandiau amlycaf a mwyaf gweithgar y sîn yng Nghymru, a charisma Osian y prif leisydd yn rhan mawr o unrhyw achlysur!

Candelas raucous, blues-tinged indie rock resonates with heavier influences than are typically found on the Sîn Roc Gymraeg: Queens of the Stone Age, Band of Skulls, early Kings of Leon and late Arctic Monkeys. Their bilingual debut album ‘Candelas’ (2013) was the sound of a band reaching, sonically, but also aspirationally. Our borders are unlikely to contain them.

//

YR EIRA

Ar ôl blwyddyn wych llynedd yn perfformio mewn gwyliau megis Sound City a T in the Park, mae Yr Eira yn ôl yn y stiwdio yn recordio mwy o ddeunydd. Heb os, tydi’r prif leisydd Lewys Wyn ddim yn brin o ganeuon, a’i glust am gan fachog, egnïol gitaraidd, yn cyfoethogi tonfeddi Radio Cymru a Radio 1 yn aml.

After a great year last year playing big festivals such as Sound City Liverpool and T In the Park in Scotland, Yr Eira is back in the studio recording more material. The lead singer Lewys Wyn isn’t short of songs, and his ear for catchy, energetic guitar music, enrich the airwaves of Radio Cymru and Radio 1 frequently.

//

ALFFA

Band blŵs o Lanrug. EP allan rwan ar iTunes!

   


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com