BAND PRES LLAREGGUB, SUNDANCE KID, GWILYM

Dydd Gwener 23 Mawrth
7:00 pm

BAND PRES LLAREGGUB, SUNDANCE KID, GWILYM

Pres am Bres yn cyflwyno

Band Pres Llareggub
Sundance Kid
Gwilym

23.3.2018
19:00

Tocynnau deryn buan £10 hyd nes y 1af o Fawrth, £12 ar ol hyny/ Early bird tickets £10 until 1st March, £12 onwards

Tocynnau ar gael yn siop Awen Menai, Palas Print, Cwpwrdd Cornel, Siop Ogwen a drwy www.neuaddogwen.com
Elw tuag at taith Seindorf Ieuenctid Beaumaris i Bencampwriaeth Pres Ewrop

Gyda nifer o’r band yn gyn chwareuwyr i Fand Ieuenctid Beaumaris, mae Band Pres Llareggub yn falch iawn i gefnogi’r criw ifanc yn eu ymgyrch i godi arian tuag at eu taith i gystadlu yn Pencampwriaeth Bandiau Pres Ewrop yn Utrecht, Iseldiroedd.


£10.00


I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com