BEIRDD IRIE BARDS – YASUS AFARI, RHYS TRIMBLE, IFOR AP GLYN

Dydd Gwener 21 Hydref
7:00 pm

BEIRDD IRIE BARDS - YASUS AFARI, RHYS TRIMBLE, IFOR AP GLYN

Barddoniaeth Cymru a Jamaica / Welsh and Jamaican Poetry

YASUS AFARI Bardd Dub / Dub Poet

RHYS TRIMBLE Bardd Arbrofol / Experimental Poet

IFOR AP GLYN Bardd Cenedlaethol Cymru / National Poet of Wales


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com