CATE LE BON & Tim Presley + Dj Delweddau Hen Dduwiau

Dydd Sul 11 Rhagfyr
7:30 pm

CATE LE BON & Tim Presley + Dj Delweddau Hen Dduwiau

Edrych ymlaen yn fawr i wahodd Cate Le Bon i’r neuadd. Cefnogaeth gan Tim Presley.

 

 

Looking forward to have Cate le Bon with us at Neuadd Ogwen. Support from Tim Presley.   “The queen of Welsh psych-folk.” MOJO  


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com