CLWB DRAMA CRAWIA

Dydd Iau 20 Hydref - Dydd Iau 15 Rhagfyr
6:00 pm

Mae Clwb Drama Crawia wedi ei sefydlu ac rydym yn edrych am actorion ifanc brwd i ymuno gyda ni er mwyn ennill profiad a datblygu eu sgiliau. Yr actores leol Angharad Llwyd sy’n actio yn Rownd a Rownd fydd yn arwain. Bydd pobl eraill profiadol hefyd yn cynnig eu gwasanaeth i ddatblygu sgiliau’r bobl ifanc mewn actio, ysgrifennu, cynllunio set a sgiliau technegol. Bydd y clwb yn rhedeg ar Nos Iau yn ystod wythnosau ysgol gan ddechrau Hydref 13eg(Sesiwn gofrestu a chyflwyniad byr fydd yr un cyntaf) gyda chost o £4 am wers awr i’w dalu fesul tymor o flaen llaw.

Bydd dim ffi am y sesiwn cyntaf ar Hydref y 13eg.

Wedyn bydd 8 sesiwn ar y dyddiadau yma:

Hydref 20

Tachwedd 3, 10, 17, 24

Rhagfyr 1, 8, 15

Bydd sesiwn i Flwyddyn 3, 4, 5 a 6 am 6pm

Sesiwn Blwyddyn 7, 8, 9 am 7pm

post@neuaddogwen.com

01248 605388

Crawia Drama Club has been established and we are looking for young keen actors to join us in order to gain experience and develop their skills. Local actress Angharad Llwyd of Rownd a Rownd will lead. Other experienced people will also offer their services to develop the skills of young people in acting, writing, set design and technical skills. The club will run on Thursday’s during school term starting October 13th(First week is free) at a cost of £4 for an hour to be payed per term in advance.  School Year 3, 4, 5, 6: 6-7pm. School Year 7, 8, 9: 7-8pm. Please contact us for more information on post@neuaddogwen.com


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com