ELECTRIC JALABA Psychedelic Gnawa //African Rhythms //Driving Electronica

Dydd Sadwrn 17 Chwefror
7:30 pm

ELECTRIC JALABA  Psychedelic Gnawa //African Rhythms //Driving Electronica

ELECTRIC JALABA

Psychedelic Gnawa //African Rhythms //Driving Electronica

Cefnogaeth DJ Adam Isbell ( RACUBAH )

Sadwrn Chwerfor 17eg 
Drŵs 7.30yh

O Flaen Llaw £12
Pris drŵs yn fwy ac i’w benu

Mae Electric Jalaba yn cymryd cerddoriaeth Gnawa Moroco i lefel newydd.

Lleisiau ysbrydol a churiadau Gogledd Affrica i’w sylfaen y prosiect Eingl-Foroco gwefreiddiol yma, gyda chydweithio arall fudol gyda’r ‘electro-groovers’ Soundspecies ar cerddor gnawa Simo Lagnawi sy’n asio pob dim gyda’i gilydd i mewn i gyfuniad o ‘blues’ yr anialwch a dub cynnil.

Mae caneuon traddodiadol ynglŷn ag ysbrydion lliwgar, merched dirgel, dynion sy’n gwahanu moroedd a rhyfela yn plethu eu hunain ymysg rhigoli heintus, effeithiau analog a gitâr.

Mae Gnawa (Ar. غْناوة neu كْناوة) yn ffurf arbennig o gerddoriaeth gogledd Affrica ac yn rhan o dreftadaeth hanesyddol caneuon a churiadau Affricanaidd ysbrydol a chrefyddol. Mae’r dreftadaeth yma wedi ei warchod yn dda ac yn cyfuno barddoniaeth gyda cherddoriaeth a dawnsio traddodiadol. Mae’r gerddoriaeth yn cael ei berfformio mewn lila, sef nosweithiau cymunedol sy’n benodol yn ddathliad gweddi ac iachol dan Gnawa maalem, neu brif gerddor, a’i grŵp o gerddorion a dawnswyr. Er hyn mae llawer o’r dylanwadau yn y gerddoriaeth yn gallu cael ei olrhain yn ôl i Orllewin is-Saharan ac efallai yn tarddu yn Mali, Seinegol, Chad, a Nigeria.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com