Dathliad Gwyl Ddewi CYNGERDD gyda YSGOLION LLEOL ac CHWALFA

Dydd Sul 05 Mawrth
3:00 pm

Dathliad Gwyl Ddewi CYNGERDD gyda YSGOLION LLEOL ac CHWALFA

Eitemau gan Ysgolion lleol ac perfformiad byw gan y band Chwalfa!
Taith gerdded oflaen llaw am 1.30yh.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com