DOD ADRE / COMING HOME – Drymbago, Hedge Gods & Dj’s Fflyffilylyfbybl & Racubah

Dydd Sadwrn 03 Chwefror
7:30 pm

DOD ADRE / COMING HOME - Drymbago, Hedge Gods & Dj's Fflyffilylyfbybl & Racubah

Dod Adre | Coming Home

Ymunwch â ni am y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau i godi arian er budd Ymddiriedolaeth Sophie Williams.

Daliodd Sophie Enseffalitis Siapan yn 2015 tra ar daith maes i Tsieina ac mae hi angen gofal arbenigol o hyd ers hynny.

Ei dymuniad yw symud yn ôl i’w chartref yng Ngogledd Cymru ac mae ei ffrindiau a’r gymuned yn gweithio i hwyluso hyn a chodi arian ar gyfer yr addasiadau y bydd eu hangen ar eu tŷ.

Rydym yn cynllunio nifer o gigs a digwyddiadau codi arian dros y misoedd nesaf gyda’r bwriad o gynnal gŵyl gymunedol ddiwrnod o hyd er mwyn codi arian ar Fehefin y 9fed.

Mae’r holl fandiau a pherfformwyr wedi cynnig chwarae am ddim ac rydyn ni’n lleihau costau lle bynnag y bo hynny’n bosibl i godi’r uchafswm o arian ym mhob digwyddiad.

Gobeithio y gallwch chi ymuno â ni am ddawns a chyfle i helpu Sophie.

Mae gennym set byw gan Drymbago a Hedge Gods a set Dj gan Fflyffilylyfbybl a Racubah

Gobeithio gellwch ymuno a ni!

Sadwrn 3ydd o Chwerfor
Drŵs 7.30yh
Tocynnau oflaen llaw: £10
aR Y Drŵs: £12


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com