Drama DIM BYD YNNI gan Emlyn Gomer

Dydd Mercher 04 Hydref
7:30 pm

Drama DIM BYD YNNI gan Emlyn Gomer

Theatr Bara Caws

yn cyflwyno

Dim Byd Ynni

(neu Dirgelwch Plas Dolbythwyrdd)

gan Emlyn Gomer

Beth yw cyfrinach Syr Felix ap Llywarch? Faint o ledi yw Angela? Beth ddaeth â Dylan Tudur nôl i’r Plas? Faint o actores yw Candi Mêl? Beth yn union mae Geriach y bwtler yn ei wybod? Faint o ddihiryn yw Malcom Leech? Bywyd pwy sydd mewn perygl, a pham? A, gall yr Arolygydd Carnben ddatrys pob dirgelwch cyn ei bod yn rhy hwyr?

Ffars i’r teulu cyfan.

Cast: Rhian Blythe, Iwan John, Maldwyn John, John Glyn Owen, Christine Pritchard, Dyfan Roberts

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com