ELECTRIC SWING CIRCUS & DJ’s Creative Phil & IwantMyID

Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr
7:30 pm

ELECTRIC SWING CIRCUS & DJ's Creative Phil & IwantMyID

Yden! Ma’ nhwn nôl i Noson Calan!
ELECTRIC SWING CIRCUS & DJ’s Creative Phil & IwantMyID
£15 o flaen llaw. £20 ar y drŵs.

Ladies and Gentleman! Hold onto your hats! The Electric Swing Circus are returning to Neuadd Ogwen, in Bethesda. for a spectacular New Year’s Eve celebration.   The DJ’s who will be spinning the vinyl for the evening will be the brilliant IwantMYID and Creative Phil. Neuadd Ogwen is the perfect music venue in North Wales for a memorable New Year’s Eve celebration. Get your gladrags ready and order your advance tickets online now for £15. Tickets will be £20 on the day.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com