FAY RAY, RABO DE TORO, WELSH REBEL OUTPOST, BURNHAM BURNHAM, WHITE ETHER

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd
7:00 pm

FAY RAY, RABO DE TORO, WELSH REBEL OUTPOST, BURNHAM BURNHAM, WHITE ETHER

Noson Dathlu Barry Cyrff/ Bern Elfyn Presli /  Al Maffia / Johnny Fflaps

Elw tuag at Music in Hospitals

FAY RAY

RABO DE TORO

WELSH REBEL OUTPOST (performing Defaid, Skateboards & Wellies LP)

BURNHAM BURNHAM

WHITE ETHER

DJ’S Peth Sounds & Delweddau Hen Dduwiau


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com