Ffilm Dydd Gŵyl Dewi TWIN TOWN

Dydd Gwener 02 Mawrth
8:00 pm

Ffilm Dydd Gŵyl Dewi TWIN TOWN

Dewch am beint ac i weld y ffilm orau erioed o Abertawe yn cynnwys dau frawd o Rhuthun ac i ddathlu Dydd gŵyl Dewi!

Drŵs 7yh a Ffilm 8yh


£5.00


I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com