Ffilm MOUNTAIN

Dydd Gwener 16 Mawrth
8:00 pm

Ffilm MOUNTAIN

Mae Neuadd Ogwen a Gŵyl Fynydda Ogwen yn cydweithio ar gyfres o ffilmiau anturus yn dechrau gyda’r ffilm adnabyddus Mountain.

Mae MOUNTAIN yn gydweithrediad sinematig a cherddorol unigryw: taith epig trwy dirweddau mwyaf anhygoel y Ddaear, sy’n dangos grym enfawr lleoedd uchel – a’u pŵer parhaus i lunio ein bywydau a’n breuddwydion.

Gwyliwch allan am fwy o ffilmiau anturus yn ystod y flwyddyn.

Drŵs 7yh, Ffilm 8yh


£5.00


I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com