Ffilm plant: WALLACE & GROMIT: The Curse of the Were-Rabbit (U)

Dydd Sadwrn 05 Tachwedd
11:00 am

Ffilm plant: WALLACE & GROMIT: The Curse of the Were-Rabbit (U)

Mae Wallace a’i gi ffyddlon, Gromit yn mynd allan i drio darganfod y dirgelwch y tu ôl i’r pla gardd sy yn y pentref ac sydd yn bygwth y gystadleuaeth llysiau enfawr blynyddol.

Wallace and his loyal dog, Gromit, set out to discover the mystery behind the garden sabotage that plagues their village and threatens the annual giant vegetable growing contest.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com