IRIE PESDA 2016 – Ffilm ROCKERS (1978)

Dydd Sul 23 Hydref
7:00 pm

IRIE PESDA 2016 - Ffilm ROCKERS (1978)

Mae Horsemouth yn dechrau busnes gwerthu recordiau ond pan mae gangsters yn dwyn ei feic, mae pethau’n dechrau troi’n gas.

Horsemouth sets himself up in business selling records but when gangsters steal his bike things start to turn nasty.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com