IRIE PESDA 2016 – Ffilm Teulu / Family Film COOL RUNNINGS

Dydd Sadwrn 22 Hydref
11:00 am

IRIE PESDA 2016 - Ffilm Teulu / Family Film COOL RUNNINGS

Pan mae sbrintiwr o Jamaica hel allan o’r Gemau Olympaidd, mae’n cael cymorth hyfforddwr sy’n llawn gwarth i gychwyn y Tîm bobsled cyntaf Jamaica.

When a Jamaican sprinter is disqualified to the Olympic Games, he enlists the help of a dishonored coach to start the first Jamaican Bobsled Team.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com