GAIR O GARIAD (Theatr Bara Caws)

Dydd Gwener 19 Mai
7:30 pm

GAIR O GARIAD (Theatr Bara Caws)

£10 (yn cynnwys gwydriad o Prosecco)
Dim ond 40 tocyn ar werth

Gair o Gariad
Theatr Bara Caws mewn cydweithrediad â Chwmni Uninvited Guests
Oed: 12+

Dewch i gynnig llwnc destun i gariadon o bob math…cariadon hen a newydd.
Cariad rhwng dau, rhwng dwy, rhwng plant a’u rhieni, rhwng ffrindiau, rhwng perchnogion a’u hanifeiliaid…

Noson sy’n tebygu i wledd briodas, gwylnos a rhaglen radio cais am gân. Dewch i rannu atgofion am eich cariad chi neu gariad rhywun arall mewn digwyddiad unigryw – boed yn gariad gwyllt, dwfn, doniol neu amwys. Anfonwch gais am gân ymlaen llaw i gairogariad@gmail.com yn sôn pam bod y gân yn golygu cymaint i chi. Efallai bydd eich ‘Gair o Gariad’ yn cael ei blethu i’r sioe, ac yn rhoi cyfle i bawb rannu profiadau hiraethus, hapus, trist, digrif….

Let’s raise our glasses to long lost loves and current lovers, to mums, to dads and to absent friends… An event that is somewhere between a wedding reception, a wake and a radio dedication show. We speak of our own and other’s loves – deep, passionate, ambivalent and unrequited – and dedicate songs to them. Send a dedication to someone you love telling us what they mean to you and why you’ve chosen this piece of music. Your letters of love may become part of the show, romantic gestures or signs of friendship, shared publicly between us. The show will be performed in Welsh.


This event is fully booked.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com