Gig er budd Catalunya TWMFFAT, RADIO RHYDD, LOLFA BINC, JAMIE BEVAN

Dydd Gwener 22 Rhagfyr
7:30 pm

Gig er budd Catalunya TWMFFAT, RADIO RHYDD, LOLFA BINC, JAMIE BEVAN

Gig er budd ‘Comitès de Defensa de la República’ sy’n gweithio dros ddemocratiaeth yn Catalunya

TWMFFAT
RADIO RHYDD
LOLFA BINC
JAMIE BEVAN

Holl ellw yn mynd i ‘Comitès de Defensa de la República’.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com