Gig MR TEA AND THE MINIONS & Dj’s Creative Phil + IwantMyID

Dydd Sadwrn 15 Ebrill
7:30 pm

Gig MR TEA AND THE MINIONS & Dj's Creative Phil + IwantMyID

Mae’r Minions yn chwarae eu arddull egniol unigryw eu hunain o gerddoriaeth parti Balkaidd gan gyfuno Ska Sipsiwn, Dub a Swing gyda llwyth o alawon teimladwy, riffs Dwyreiniol direudus a churiadau ffyrnig i roi gwên ar eich gwyneb a’ch pengliniau i fyny heibio eich clustiau!

The Minions play their own unique take on high energy Balkan party music – combining Gypsy flavoured Ska, Dub and Swing with an infusion of soulful melodies, cheeky Eastern riffs and booming beats and bass to put a smile on your face and your knees up past your ears!


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com