Gig Nadolig BAND PRES LLAREGGUB, OMALOMA, FFRACAS

Dydd Mercher 27 Rhagfyr
7:30 pm

Gig Nadolig BAND PRES LLAREGGUB, OMALOMA, FFRACAS

Mae nhwn nôl! Ymunwch a ni 2 ddiwrnod ar ôl y Dolig am barti gwerthchweil. Tocynnau yn £14 oflaen llaw a £15 ar y drŵs.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com