Gig NIGHTINGALES, THE GREAT LEAP FORWARD + DJ Alan Holmes

Saturday 13 May
7:30 pm

Gig NIGHTINGALES, THE GREAT LEAP FORWARD + DJ Alan Holmes


£10.00


I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

As we try to keep the cost of your ticket purchases as low as possible, we do not print and send physical tickets through the post. This is to keep costs down and to allow us not to charge an administration fee. When arriving at the Neuadd, please ensure that you have your ID (Driving Licence, Debit/Credit Card that was used for the purchase) and your PayPal receipt to hand. Thank you for your co-operation and support.

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN post@neuaddogwen.com