Gig NIGHTINGALES, THE GREAT LEAP FORWARD + DJ Alan Holmes

Dydd Sadwrn 13 Mai
7:30 pm

Gig NIGHTINGALES, THE GREAT LEAP FORWARD + DJ Alan Holmes

Tair blynedd ar ddeg ers ei farwolaeth mae etifeddiaeth John Peel yn byw ymlaen, ac rydym yn edrych ymlaen i gyflwyno dau o’i hoff fandiau yn Neuadd Ogwen.

Thirteen years since his untimely death, the legacy of the great John Peel lives on, and we are excited to present two of his very favourite groups at Neuadd Ogwen.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com