Gig Sioe Ogwen CALFARI, ALFFA a DJ.Osgin

Dydd Sadwrn 10 Mehefin
7:30 pm

Gig Sioe Ogwen CALFARI, ALFFA a DJ.Osgin

Eleni Calfari fydd prif fand Gig Sioe Ogwen 2017. Band ifanc cyffroes sydd i’w clywed yn gyson ar Radio Cymru a sy’n adnabyddus am set fyw wych! Alffa a DjOsgin yn cefnogi. Ond £5! Ewch ar ol tocyn nawr.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com