GWLEDD GLYNDŴR gyda Bwyd Canoloesol a Sgyriau

Dydd Gwener 22 Medi
7:00 pm

GWLEDD GLYNDŴR gyda Bwyd Canoloesol a Sgyriau

GWLEDD GLYNDŴR

Pryd Bwyd Tri Chwrs Canoloesol

SgwrsS am fwyd y cyfnod gan Nia Powell

Archaeoleg Sycharth a Glyndtfrdwy gan Rhys Mwyn

£20 y person
Nifer cyfyngedig o seddi argael


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com