GŴYL MYNYDDA OGWEN 2017

Dydd Sadwrn 16 Medi
1:30 pm

GŴYL MYNYDDA OGWEN 2017

Mae’r Ŵyl yn ei ail flwyddyn nawr ac mae llwyddiant llynedd wedi ysbrydoli datblygiadau pellach yn 2017. Gyda darlithwyr o fri yn cynnwys Alan Hinkes, Lowri Morgan a Nigel Shepherd mae yna ddigon o amrywiaeth. Yn ychwanegol mae yna weithdai dringo am ddim, bore coffi, stondinau, Tîm Achub Mynydd De Eryri, Crib Goch, DMM, V12 a mwy! Mae tocynnau’r Ŵyl gyfan ar gael neu i ddarlithoedd unigol, ac mae yna ddigon o ddewis a chroeso cynnes yn Ŵyl Mynydda Ogwen 2017 i bawb!

BARGEN!
Tocyn Penwythnos £30 yn cynnwys tair darlith
Tocyn Dydd Sadwrn £20 yn cynnwys dwy ddarlith

Darlith ALAN HINKES OBE – Nos Wener 15.9.17 7.30pm – £13
Mae Alan Hinkes yn fynyddwr o fri ac enwog ledled y byd. Mae Alan yn siaradwr profiadol ac yn siŵr o adrodd hanesion cyffrous amdano’n dringo mynyddoedd uchel y byd, y gwersi mae o wedi dysgu ar hyd y ffordd a’i fywyd ers llwyddo dringo 14 mynydd, 8000 metr o uchel.

Darlith LOWRI MORGAN – Pnawn Sadwrn 16.9.17 2pm £13
Anrhydedd mawr i’w cyhoeddi bod yr anturiwr, rhedwr a chyflwynydd teledu Lowri Morgan yn ymuno a ni! Mae Lowri yn wyneb cyfarwydd i lawer ledled Cymru ac mae’n bleser mawr cael dweud bod Lowri am roi darlith yn ystod ein pnawn Cymraeg. Fydd ei hanesion yn llawn antur a hefyd yn ysbrydoli pawb i fynd allan i nid yn unig cystadlu ond hefyd i fwynhau’r awyr agored.

Darlith NIGEL SHEPHERD – Nos Sadwrn 16.9.17 7.30pm – £13
Braint yw cael cyhoeddi bod Nigel Shepherd, arweinydd mynydd ledled y byd yn dod i roi darlith i ni. Mae Nigel gyda phrofiadau, gwybodaeth a chyngor di ddiwedd sydd yn ganlyniad o fod yn gweithio yn yr awyr agored nid yn unig yn y wlad hon ond dramor am ran helaeth o’i yrfa. Mae’r cyfle i wrando ar y gŵr yma yn gyfle unigryw ac rydym yn edrych ymlaen at glywed ei hanesion a phrofiadau.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com