HWYLDDYDD & Nos Cymdeithas yr Iaith

Dydd Sadwrn 17 Mehefin
1:00 pm - 11:59 pm

HWYLDDYDD & Nos Cymdeithas yr Iaith

Eglurhâd digwyddiad: Cyfle i ddarganfod a dysgu, trafod a breuddwydio, rhannu ac ymgyrchu! Dewch draw i Fethesda ar y 17fed o Fehefin er mwyn trawsnewid o’r egni dadrithiol a negatif am faterion cyfoes ein byd ni heddiw i egni rhagweithiol bositif gydag achosion gwych sydd ar eich stepen drws!

Dydd: 1-4.30yp £2

Gig Nos

RADIO RHYDD
RHYS TRIMBLE Mc
PIWB
PASTA HULL
DJ
8yh £5


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com