Independent Venue Week – YUCATAN, HORSEBEACH, DOCUMENTA

Dydd Sadwrn 28 Ionawr
7:00 pm

Independent Venue Week - YUCATAN, HORSEBEACH, DOCUMENTA

Tim Peaks & Independent Venue Week

YUCATAN

HORSEBEACH

DOCUMENTA

Dj Delweddau Hen Dduwiau

Mae ‘Independent Venue Week’ yn ddathliad 7 diwrnod o leoliadau bychain cerddoriaeth o gwmpas y DU ac yn ffordd o ddiolch i’r bobl sy’n rhedeg ac yn gweithio ynddynt, wythnos ar ôl wythnos.

Linc tocyn arall / Other Ticket link

https://www.skiddle.com/whats-on/Bangor-Wales/Neuadd-Ogwen/Tim-Peaks-and-Independent-Venue-Week/12875146/

Independent Venue Week is a 7 day celebration of small music venues around the UK and a nod to the people that own, run and work in them, week in, week out.  


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com