IRIE PESDA 2016 – Gweithdy Drymio Llaw / Hand Drumming Workshop

Dydd Sadwrn 22 Hydref
3:30 pm

IRIE PESDA 2016 - Gweithdy Drymio Llaw / Hand Drumming Workshop

Sons of Africa yn cyflwyno / present

 

Gweithdy Drymio Llaw Jamaica Jamaican

Hand Drumming Workshop

Mae angen profiad ac archebu lle i’r gweithdy yma

Experience & booking required

3.30-6.00pm

 

Hefyd / Also

1.30-3pm

Gweithdy Teulu / Family Workshops

Dawns / Dance (Roberta Clemente)

Drymio / Drumming (Colin Daimond)

 

3-5pm

Gwahoddiad i Bawb / All Ages Welcome

Eisteddfod Jamaica “Gyda’n Gilydd”

“All Together” Jamaican Eisteddfod


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com