Parti Noson Galan – BANDA BACANA, TURNSTONE, Dj FFLYFFILYFBYBL

Dydd Sul 31 Rhagfyr
7:30 pm

Parti Noson Galan - BANDA BACANA, TURNSTONE, Dj FFLYFFILYFBYBL

Tocynnau yn £10 oflaen llaw a £12 ar y drŵs.

Parti Noson Galan – BANDA BACANA, TURNSTONE, Dj FFLYFFILYFBYBL

Bydd bwyd a gael.

31.12.17
7.30pm – hanner nos

   


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com