Wedi’w ohirio – Noson o Gerddoriaeth a Bwyd Hudolus gyda Gwyneth Glyn, Twm Morys a Madach

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd
7:00 pm

Wedi'w ohirio - Noson o Gerddoriaeth a Bwyd Hudolus gyda Gwyneth Glyn, Twm Morys a Madach

YN ANFFODYS MAE RHAID GOHIRIO’R DIGWYDDIAD YMA.

Adloniant cerddorol gan Gwyneth Glyn a Twm Morys a dau gwrs o luniaeth madarchol o Ardd Fadarch Eryri wedi’w baratoi gan Arlwyo Hafan. Prynnwch docyn o flaen llaw gan fod isio paratoi’r bwyd. Nifer cyfynedig.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com