Panto Llechen Las BALI WALI HONCO

Dydd Gwener 20 Ionawr
7:00 pm

Panto Llechen Las BALI WALI HONCO

Bali Wali Honco ydi enw’r sioe, a bydd cyfle i chi ei gweld hi yn Neuadd Ogwen nos Wener, 20 Ionawr a phnawn Sadwrn, 21 Ionawr 2017. Beth ar y ddaear ydi Bali Wali Honco, meddech chi? Wel, mae’n bantomeim wedi ei ysgrifennu gan Gaynor Elis-Williams, Carneddi. Ac yn driw i draddodiad y pantos gorau, mae hi’n stori am dda a drwg, sy’n cynnwys hiwmor, caneuon a thipyn bach o ramant hefyd – y rysait perffaith am adloniant i’r teulu i gyd!


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com