PESDA ROC 2017 – LASTIGBAND, ARGRPH, PHALCONS & Dj Delweddau Hen Dduwiau

Dydd Sadwrn 29 Ebrill
7:30 pm

PESDA ROC 2017 - LASTIGBAND, ARGRPH, PHALCONS & Dj Delweddau Hen Dduwiau

PESDA ROC 2017

Noson Lawnsiad EP Lastigband ‘Torpido’
LASTIGBAND
ARGRPH
PHALCONS
Dj Delweddau Hen Dduwiau

Cychwynodd LASTIGBAND yn 2016 o llwch y bandiau Sen Segur a Memory Clinic.
Ma nhw dal i greu cerddoiaeth pop seicadelic a yr un amser mae’r cerddoriaeth dynamig yn tynnu at roc abrofol.
**Un o uchafbwyntiau Huw Stephens yn Gwyl y Dyn Gwyrdd 2016**

LASTIGBAND started in 2016 from the ashes of Sen Segur and Memory Clinic. Continuing with the psych pop trend and dipping their toes in dynamic experimental rock. **One of Huw Stephens (Radio 1) highlights at Green Man Festival 2016** PHALCONS.... Higher than a pigeon. Lower than a plane. Phalcons are an alternative psychedelic rock outfit from the mountainous paradise that is as wet as their music will make your crotch - Snowdonia.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com