PESDA ROC 2017 – MAFFIA MR HUWS, FFUG, RADIO RHYDD & Dj Morrison

Dydd Sul 30 Ebrill
7:30 pm

PESDA ROC 2017 - MAFFIA MR HUWS, FFUG, RADIO RHYDD & Dj Morrison

PESDA ROC 2017

MAFFIA MR HUWS
FFUG
RADIO RHYDD
BRYTHON SHAG
Dj Paul Morrison


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com