Sioe Clwb Drama Crawia DAWNS DYFFRYN DERW

Dydd Iau 29 Mehefin
7:00 pm

Sioe Clwb Drama Crawia DAWNS DYFFRYN DERW

Ar Fehefin 29 a 30 bydd Clwb Drama Crawia yn llwyfannu sioe wreiddiol gan Angharad Llwyd ac Ynyr Llwyd gyda ni! Enw’r sioe ydi Dawns Dyffryn Derw, ac mae’r criw brwdfrydig wrthi’n brysur iawn yn ymarfer a pharatoi at berfformiad bythgofiadwy!

Mae Ysgol Dyffryn Derw wedi mynd i edrych yn hen a blêr, ac mae angen dipyn mwy na chôt o baent i’w hachub. Os na fydd pethau’n gwella, mae’r arolygwyr pwysig wedi dweud na fydd dim dewis ond cau’r ysgol. Dewch i wylio brwydr y disgyblion i achub eu hysgol drwy ddawns a chân, gyda help un wrach fach arbennig ac ambell i dric hudolus.

A fydd y disgyblion yn achub Ysgol Dyffryn Derw? A fydd ffrindiau Ffion yn darganfod mai gwrach ydi hi? Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth ddawnsio? Am ateb i’r holl gwestiynau, dewch i weld sioe gyntaf Clwb Drama Crawia ‘Dawns Dyffryn Derw’ yn Neuadd Ogwen, Bethesda. A chofiwch, efo mymryn bach o hud a lledrith, mae unrhyw beth yn bosib!


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com