Sioe Nadolig – Brenhines y Crawia (Iau)

Dydd Iau 14 Rhagfyr
7:00 pm

Sioe Nadolig - Brenhines y Crawia (Iau)

Mae Brenhines y Crawia wedi bod yn rheoli’r tywydd o gopa mynydd Crawia uwchlaw’r cymylau ers blynyddoedd. Ond mae hi wedi cael llond bol ar bobl Cymru yn cwyno gymaint am y tywydd. Felly, mae’n penderfynu rhoi ‘heatwave’ ym mis Rhagfyr! Ond, yn sgil y gwres mawr daw newyddion drwg o begwn y gogledd – mae rhy boeth i’r ceirw hedfan felly fedr Siôn Corn ddim dod!!

Pan glyw’r ddwy chwaer – Heulwen ac Eira am hyn, maent yn penderfynu sortio Brenhines y Crawia unwaith ac am byth. Yn y sioe hudolus hon, dilynwn eu taith anturus i gopa mynydd Crawia i herio’r Frenhines ac achub y Nadolig!


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com