SIOE NADOLIG CYW

Dydd Sadwrn 17 Rhagfyr - Dydd Sul 18 Rhagfyr
All Day

SIOE NADOLIG CYW

Sioeau : Dydd Sadwrn 17eg o Ragfyr

13:45

15:45

18:00

Sioeau : Dydd Sul 18ed o Ragfyr

11:00

13:45

15:45

Dyma linc tocyn http://www.s4c.cymru/cy/cyw/oedolion/page/12111/taith-nadolig-cyw-17/


I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com