SNOWBOY AND THE LATIN SECTION feat. JEN KEARNEY (Affro-Cuba jazz)

Dydd Sadwrn 07 Hydref
7:30 pm

SNOWBOY AND THE LATIN SECTION feat. JEN KEARNEY (Affro-Cuba jazz)

Mae Snowboy & The Latin Section gyda Jen Kearney yn dod a’i fersiwn gwreiddiol o ‘Affro-Cuba jazz fusion’ sy’n gyfuniad o son, salsa a mambo i Neuadd Ogwen, ar ddydd Sadwrn Hydref y 7fed!

Snowboy & The Latin Section gyda Jen Kearney
Dyddiad: Dydd Sadwrn Hydref 7fed, 2017
Drysau: 19:30 yh
Pris Tocyn: £ 12.50 Oflaen Llaw

Mae’r grwp Affro-Cuba mwyaf blaenllaw Ewrop, Snowboy & The Latin Section, yn dathlu rhyddhau eu 16eg album, ‘New York Afternoon’ gyda gwestai arbennig iawn o Boston, UDA sef Jen Kearney.

Mae ‘New York Afternoon’ yn tynnu ar glasuron Dawns Jazz, Salsa, Mambo a Jazz Latin, ac yn dal y teimlad ‘block party’ o’r 70au yn Efrog Newydd, a ysbrydolwyd gan fawrion fel Eddie Palmieri a Tito Puente. Nid yn unig y bydd y cyngerdd Pen-blwydd yn 30 blwyddyn oed yn cynnwys yr holl album, ond bydd hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ganeuon o’r 15 album diweuthaf I Snowboy ryddhau.

Gyda dros 4 mis o chwarae ar Jazz FM ac adolygiadau gwych yn y wasg gerddorol, dylid ddim methu’r album yma. Mae’r albwm yn cynnwys ei hoff ganwr Jazz, Jen Kearney, ac mae Snowboy yn falch o fod yn hedfan hi drosodd o Boston, UDA am y tro cyntaf yn y DU. Eisoes yn seren ar arfordir dwyreiniol America, bydd hyn yn nodi cam cyntaf Ewropeaidd i’r artist recordio anghredadwy yma. Bydd HI yn ymddangos gyda’r band a hefyd yn chwarae cefnogaeth.

Mae Snowboy wedi recordio neu chware offerynnau taro gydag artistiaid megis Lisa Stansfield, Imelda May, Amy Winehouse, Rod Temperton, Mark Ronson, Basia, Simply Red, Makoto Kuriya, Flaco Jimenez, Airto Moreira, Deodato, Mick Hucknall, Herman Olivera, Jon Lucien, James Taylor Quartet, Mica Paris, Incognito, Patti Austin a llawer llawer mwy. Yn bwysicach mae hefyd yn arweinydd y grŵp Jazz Affro-Cuba mwyaf blaenllaw Ewrop, sy’n cynnwys chwaraewyr mwyaf cyffrous ac enwog Jazz a Latin yn y DU.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com