SWINGERS Live Electro Swing Byw + DJ CREATIVE PHIL & IwantMyID

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd
7:30 pm

SWINGERS Live Electro Swing Byw + DJ CREATIVE PHIL & IwantMyID

“A show stopping blast of live electro swing, vintage remixes, dancers and musicians.”

Band hynod heintus Electro-Swing sy’n llawn curiadau toriedig i blesio’r dawnswyr, meddylwyr, y sobr a’r yfwyr!

Highly infectious Electro-Swing meets Breakbeat to please the dancers, the thinkers, the sober and the drinkers!


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com