TAFFY (Japan), CASTLES, ELISABETH ELEKTRA, Dj STUART BRAITHWAITE (Mogwai)

Dydd Gwener 21 Gorffennaf
8:00 pm

TAFFY (Japan), CASTLES, ELISABETH ELEKTRA, Dj STUART BRAITHWAITE (Mogwai)

Ers ail agor y neuadd mae llawer o ddigwyddiadau diddorol wedi digwydd. Ond mae’r gig yma yn edrych yn gyffroes iawn ac ddim i’w fethu mwy na dim arall. TAFFY o Japan yn fand indie pop gwych, CASTLES yn gachboeth o fand lleol yn tynu sylw ar y funud, y technopoptastic ELISABETH ELEKTRA o Glasgow a STUART BRAITHWAITE o’r band Mogwai a DELWEDDAU HEN DDUWIAU yn Dj. Man swnio’n wirion o wych dydi! Ar ben hynu ond £5 ydi mynediad! Ewch ar ol tocyn rwan.


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com