Theatr – ENOUGH IS ENOUGH gan Aware Productions

Dydd Mercher 01 Chwefror
7:00 pm

Theatr - ENOUGH IS ENOUGH gan Aware Productions

Hey you.
We’re not here to beat around the bush.
We’re here to RAGE. We’ve had ENOUGH.

Think you’ve heard it all before? Yeah, right.

Through song and shamelessly dark humour an all female band tells the stories that you haven’t heard. Coming to your local venue very soon. Warning: the naked truth in this gritty performance may be disturbing. Do you dare?

Hei ti.
Ry’n ni yma i ganu’n ddi-flewyn ar dafod.
Yma i RHEFRU a RHUO. Dyma DDIGON.

Meddwl dy fod wedi clywed y cyfan? Nac wyt.

Dyma’r straeon dwyt ti ddim wedi’u clywed, wedi’u traethu gan fand holl-fenywaidd trwy gân, hiwmor tywyll a digywilydd. Yn dod i’th ganolfan leol yn fuan. Rhybudd: mae gwirioneddau plaen ac annifyr yn y perfformiad hwn. Ti am fentro?

Written by / Ysgrifenwyd gan Meltem Arikan
Directed by / Cyfarwyddo gan Memet Ali Alabora
Music by / Cerddoriaeth gan Maddie Jones

Band members / Aelodau’r band – Maddie Jones, Pınar Öğün, Francesca Dimech and Emma Daman Thomas


Bookings are closed for this event.

I gadw cost ein tocynnau mor isel â phosib, ni fyddwn yn argraffu na phostio tocynnau. Drwy wneud hyn, gallwn osgoi ychwanegu cost weinyddol ar eich archeb. Pan fyddwch yn cyrraedd y Neuadd, sicrhewch fod gennych Brawf Adnabod (Trwydded Yrru, Cerdyn Debyd/Credyd a ddefnyddiwyd) a’r dderbynneb PayPal i’w ddangos. Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth

Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com