Telerau ac Amodau

Cyffredinol

 1. Ar ôl i chi brynu tocyn, ni fyddwn yn rhoi ad-daliad oni bai bod y perfformiad yn cael ei ganslo.
 2. Mae’n bosib cyfnewid tocynnau a brynwyd am berfformiad arall ond ni sydd i benderfynu ynglŷn â hynny ac mae’n dibynnu ar y nifer sydd ar gael. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer perfformiadau’n digwydd o fewn 5 niwrnod. Codir £1 fesul archeb am gyfnewidiadau.
 3. Ni ellir ail-werthu tocynnau am elw. Bydd gwneud hynny’n gwneud y tocyn yn annilys.
 4. Mae’n bosib y bydd angen prawf o gymhwyster ar gyfer tocynnau gostyngol i gael mynediad i berfformiad.
 5. Mae gennym hawl i newid prisiau tocynnau sydd heb eu gwerthu, a chyflwyno a thynnu gostyngiadau, cynigion arbennig a chonsesiynau.
 6. Gallwn newid y rhaglen a chael artistiaid eraill lle bo amgylchiadau’n gwneud hynny’n ofynnol.
 7. Ni ellwch recordio (naill ai sain neu fideo) unrhyw ran o unrhyw berfformiad oni awdurdodir chi’n benodol i wneud hynny.
 8. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad.

 

Gostyngiadau

 1. Ar gyfer tocyn plentyn, rhaid i chi fod o dan 18 oed ar ddyddiad y perfformiad. Caiff plant dan 2 oed fynd am ddim.
 2. Ar gyfer tocyn myfyriwr, rhaid i chi fod mewn addysg lawn-amser ar ddyddiad y perfformiad.
 3. Ar gyfer tocyn pensiynwyr, rhaid i chi fod yn 60 oed neu hŷn ar ddyddiad y perfformiad.
 4. Caiff gofalwr sy’n dod gyda pherson anabl cofrestredig i berfformiad fynd am ddim.
 5. Mae gennym hawl i gyflwyno a dileu gostyngiadau. Efallai na fydd gostyngiadau ar gael ar gyfer pob perfformiad.
Copyright © 2017 Neuadd Ogwen
Neuadd Ogwen, Ffordd Bangor, Bethesda, Gwynedd LL57 3AN
post@neuaddogwen.com