ARA-DEG-2022_logo_WHITE

-AWST 25/26/27/28-

GRUFF RHYS, BCUC, Adwaith, Sage Todz, This Is The Kit, Ryley Walker, Carwyn Ellis & Rio 18, Troupe Djéliguinet, Ffrancon, Snapped Ankles, La Perla, Cosmic Dog Fog + More

Neuadd gyngerdd a chanolfan celfyddydau cymunedol yw Neuadd Ogwen

Cerddoriaeth fyw, ffilmiau, theatr, comedi, gweithdai, dosbarthiadau a digwyddiadau cymdeithasol

hanes pobl
dduon
365

cerdd gan Audrey West

Sesiynau Ein Dalgylch

LLWYFAN FIDEO NEWYDD SBON YN CYNNWYS CELFYDDYD A CHERDDORION YN PERFFORMIO YN NYFFRYN OGWEN

Archebwch ystafell neu'r lleoliad cyfan ar gyfer eich digwyddiad

Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!

Mae Neuadd Ogwen wedi'i leoli ym Methesda, Gogledd Cymru - mynedfa i Eryri

mae ein rhaglen wedi'i hysbrydoli gan ein cymuned - cysylltwch â ni i ddweud eich dweud

Caffi

bwyd a diod