ARA DEG
2021

GRUFF RHYS - GWENNO

AOIFE NESSA FRANCES, BRÌGHDE CHAIMBEUL,
GWENIFER RAYMOND,
CERYS HAFANA, ISLET, PYS MELYN

ara deg logo

Tocynnau penwythnos a dydd

Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!

Neuadd gyngerdd a chanolfan celfyddydau cymunedol yw Neuadd Ogwen

Cerddoriaeth fyw, ffilmiau, theatr, comedi, gweithdai, dosbarthiadau a digwyddiadau cymdeithasol

hanes pobl
dduon
365

cerdd gan Audrey West

Sesiynau Ein Dalgylch

LLWYFAN FIDEO NEWYDD SBON YN CYNNWYS CELFYDDYD A CHERDDORION YN PERFFORMIO YN NYFFRYN OGWEN

Archebwch ystafell neu'r lleoliad cyfan ar gyfer eich digwyddiad

Mae Neuadd Ogwen wedi'i leoli ym Methesda, Gogledd Cymru - mynedfa i Eryri

mae ein rhaglen wedi'i hysbrydoli gan ein cymuned - cysylltwch â ni i ddweud eich dweud

Caffi

bwyd a diod