Dydd gŵyl dewi
bob delyn a'r ebillion,
hap a damwain, sion richards

01/03/2024

Neuadd gyngerdd a chanolfan celfyddydau cymunedol yw Neuadd Ogwen

Cerddoriaeth fyw, ffilmiau, theatr, comedi, gweithdai, dosbarthiadau a digwyddiadau cymdeithasol

MELYS

PYS MELYN, SOPHIE KILBURN

2/03/24

Sesiynau Ein Dalgylch

LLWYFAN FIDEO NEWYDD SBON YN CYNNWYS CELFYDDYD A CHERDDORION YN PERFFORMIO YN NYFFRYN OGWEN

Archebwch ystafell neu'r lleoliad cyfan ar gyfer eich digwyddiad

Mae Neuadd Ogwen wedi'i leoli ym Methesda, Gogledd Cymru - mynedfa i Eryri

mae ein rhaglen wedi'i hysbrydoli gan ein cymuned - cysylltwch â ni i ddweud eich dweud

Caffi

bwyd a diod